Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.lozkapolowe.pl
jest własnością Barbary Warzybok reprezentującą firmę  PPH BARBARA WARZYBOK
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu.
2. Informacje na temat sprzedawanych towarów Sklep zamieszcza na stronie internetowej www.lozkapolowe.pl

Zasady składania i realizacji zamówień
1.Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:
- poprzez stronę internetową www.lozkapolowe.pl
- telefonicznie  22-663-00-65, 501-79-55-69, 600296999
- pocztą elektroniczną pod adresem biuro@lozkapolowe.pl
         2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 9:00-17:00.
    3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
        4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia  i je   anulować jeżeli  Centrum Serwisowe nie będzie   mogło potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin
od chwili złożenia zmówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.
6. Realizacja zamówienia następuje:
- w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie,
- w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania  zamówienia,
- w przypadku zamówień kartą kredytową  – w chwili autoryzacji transakcji.
7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z  pod numerami telefonu 22-663-00-65, 501-79-55-69.
8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

9.       W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia
w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

 W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność  w terminie 2 dni od dnia anulowania zamówienia.
10. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ceny towarów

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Każdorazowo koszt przesyłki wyliczany jest automatycznie przez sklep po dodaniu produktów do koszyka.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane
na zasadach dotychczasowych.
6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
3. W przypadku zamówień złożonych do godz. 13.00 zamówienia zwykle realizowane są tego samego dnia roboczego. Dostawa w zależności od wybranego przewoźnika to zwykle 1-4 dni robocze licząc od następnego dnia po nadaniu przesyłki. Na terenie Warszawy dostawa następuje zwykle następnego dnia roboczego w godzinach wcześniej uzgodnionych.

4. W przypadku płatności przelewem powyższy termin realizacji zostaje wydłużony o czas kiedy przelew zostanie zaksięgowany na naszym rachunku.
5. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne
z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
- przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Barbara Warzybok lub

gotówką przy odbiorze towaru  lub / za pobraniem -płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki.

-

 

 
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny , składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony  towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.
3. Zwracany towar  nie może  nosić śladów używania, towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu producenta które jest integralną częścią kupowanego przedmiotu. 
4. Wraz ze zwracanym kompletnym towarem (produkt + wszystkie części + oryginalne opakowanie producenta) należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
5. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazynu Sklepu: Sklep Łóżka polowe.pl
ul. Głogowska 4, 01-743 Warszawa. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów Sklep dokona zwrotu ceny towaru w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
7. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.

Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.
23. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 12 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy
za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.)
4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.
5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz opis niezgodności towaru z umową.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
8. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania reklamowanego towaru.
 
Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 i  jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
4. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.lozkapolowe.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia

RODO

OŚWIADCZENIE DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt a) oraz art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), oświadczam że zostałem/am poinformowany że:

1.   Administratorem moich danych jest sklep lozkapolowe.pl - PPH Barbara Warzybok, ul. Ziołowa 20, 05-502 Kamionka.
e-mail: biuro@lozkapolowe.pl

2.   Sklep lozkapolowe.pl przetwarza dane w celu realizacji złożonych zamówień.

3.   Sklep lozkapolowe.pl nie będzie przekazywał danych osobowych innym Państwom.

4.   Dane osobowe będą przechowywane w sklepie przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym zostało złożone zamówienie. 

5.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje mi prawo do żądania od administratora:

a)    dostępu do moich danych osobowych,

b)   sprostowania moich danych osobowych,

c)   usunięcia moich danych osobowych,

d)   ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych,

e)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,

f)    cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, które podałem/am dobrowolnie.

6.   Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa oraz mojej zgody na przetwarzanie. 

8.   Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą służyć do przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.